Jak získat levně nové a možná i pěkné denivky.

24.10.2015 09:25

JAK ZÍSKAT LEVNĚ NOVÉ A MOŽNÁ I PĚKNÉ DENIVKY?

Chce to jen mít na zahrádce pár novějších odrůd a můžete začít docela úspěšně experimentovat. Stačí mít jen trochu "šťastnou ruku" při opylování. Velice stručně popíši, jak to dělám já.

Až do roku 2009 jsem vyséval semena buď jen z volně opylených semeníků, nebo ze semeníků sice cíleně opylených, ale bez vedení "otcovského" záznamu. Od roku 2011 již však vedu přesné záznamy o rodičovství, to má pro pozdější sledování a vyhodnocování moc důležitý význam. Pro skutečně cílené opylení je však třeba mít k dispozici květy zamýšlené mateční odrůdy a současně i květy otcovské odrůdy, ze kterých přenáším pyl metodou "z květu na květ". To se však nemusí vždy podařit, to by člověk musel mít k dispozici více rostlin příslušných odrůd, aby pravděpodobnost současného kvetení byla co největší. Pyl se nechá sice sbírat i dopředu (vydrží v naprostém suchu i několik dní), ale to nedělám,je to velice pracné. Takže je dobré si vybrat jako kandidáta opylení i nějakého toho náhradníka. Opylovat je třeba za hezkého počasí prakticky kdykoliv během dne, pyl musí být vždy suchý a jemný. Samozřejmě je nejlepší opylovat co nejdříve, tím zmenšíme možnost "nechtěného opylení", které můžou způsobit např. pestřenky, /drobné vosičky/ které pyl s velkou oblibou požírají. Pokud mám dostatek pylu, opakuji jeho nanesení ještě jednou, třeba i odpoledne nebo navečer.

Opylení provádím tím nejjednodušším způsobem, opatrně odtrhnu tyčinku s prašníkem a přenesu na bliznu dostatečné množství pylu. Opylovaný květ označuji malinkým štítkem zhotoveným z PVC, na který obyčejnou tužkou napíši název pylové odrůdy. Šťítek připevním těsně pod květ slabým drátkem. Pokud dojde k opylení, tak již v prvních dnech lze pozorovat tvořící se semeník. Doba zrání semeníků je zhruba 2 měsíce, já provádím jejich sběr až v době, kdy dochází k jejich samovolnému pukání. Semena jdou pak ze semeníků velice dobře vyklepat. Shromažďuji je v papírových malých sáčcích až do jarního výsevu během února. Skladuji je přes zimu v krabicích v chladu na půdě, nemusím je pak před výsevem dávat na pár týdnů do chladničky. Vysévám do plastových "vaniček" od Ramy nebo Flory, cca 20 semen na vaničku. Používám substrát pro výsev a řízkování, hloubka výsevu asi 2 cm. Může se však vysévat i přímo na záhon již na podzim. Semeno dobře klíčí, úspěšnost bývá tak ze 70%, při kvalitnějším třídění semene i větší. Vaničky s výsevem pak umístňuji na parapety oken v pravidelně vytápěných místnostech. V posledních letech vysévám kolem 1000 semen, z nichž získám cca 700 semenáčků. V dubnu až květnu je přepíchám do sadbovačů a během léta z nich pak asi 5OO vysadím poměrně hustě na záhony, kde pak většina napřesrok vykvete.

To pak je to nejkrásnější období, na které se moc těším, přestože vím, že zhruba 90 % rostlinek budu muset zlikvidovat. Ne však proto, že by se vyloženě nelíbily, ale proto, že zahrádka není nafukovací a že mnoho květů si je velice podobných. Z nich se pak snažím vyselektovat jen ty nejpovedenější, ostatní končí zpravidla na kompostu. S jakým výsledkem se mně křížení daří, to se můžete podívat do sekce  FOTOGALERIE 

Takže co, zkusíte to také? Pokud by měl někdo zájem dozvědět se o křížení denivek něco víc, stačí jen kontaktovat autora těchto stránek Jiřího Vampola. Protože tyto stránky byly zřizovány s cílem propagovat pěstování denivek u nás, uvítáme jakýkoliv dotaz kolem denivek. A nejen dotazy, bylo by výborné, kdyby se zde objevovaly i názory a prezentace zkušeností co nejširšího okruhu denivkářských fanoušků. Děkujeme a ozvěte se!

Karel Šlinger. 

 P.S. Obsáhlejší, Velice zajímavé a fundované popisování šlechtitelské činnosti je uvedeno v samostatné sekci ŠLECHTĚNÍ, tento článek Jiřího Dudka byl publikován již zhruba před 15 lety i v některých časopisech se zahradní tematikou. Mně tento článek hodně pomohl ve vlastní praxi.

Podívejte se na moje výsledky šlechtění denivek do roku 2009, rok 2011, rok 2012.